Anna Kłys

autor biogram dyplom

Prezentowane przeze mnie prace inspirowane są historiami z młodzieńczych lat mojej babci Oli. We wspomnieniach tych ludowa religijność miesza się z dziecięcym postrzeganiem świata. Dystans czasowy dzielący te wydarzenia od teraźniejszości sprawia, że opowieści są szczątkowe i zniekształcone. Wpływa to bezpośrednio na formę, którą się posługuję, wprowadzając defigurację zarówno postaci, jak i przedmiotów przedstawionych w cyklu. Efemeryczność wspomnień wpłynęła na ekspresję prac, a czysta, nasycona kolorystyka symbolizuje przejaskrawione wspomnienia. Realizacja jest dyskursem dotyczącym pamięci i teraźniejszości.

(ur. 1991)
Studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2011–2016). Dziedziny działalności artystycznej: malarstwo sztalugowe, temperą żółtkową i ścienne (sgraffito, al fresco, al secco, mural). W ramach LLP-Erasmus uczestniczyła w intensywnym kursie ve.nu.sgra w ASP w Sofii (2014). Staż w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (2016). Wystawa indywidualna Wspomnienia babci budują moją teraźniejszość, Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa (2016). II miejsce w konkursie Mural dla Rembertowa (2014).