Dominika Jaroszewicz

autor biogram dyplom

Marmurowa rzeźba Porwanie Ganimedesa jest bez wątpienia dziełem wysokiej klasy artystycznej i historycznej. Obiekt został wykonany przez wybitnego włoskiego artystę Pio Fedi w II połowie XIX wieku. Niestety, los za pośrednictwem ludzi i niszczących czynników atmosferycznych nie był dla marmurowego Ganimedesa łaskawy.

Stan zachowania obiektu przed rozpoczęciem prac konserwatorskich był bardzo zły. Rzeźba została pozbawiona między innymi głowy, rąk, nóg, pośladka młodzieńca, a także dużych fragmentów podstawy. Ponadto uległa rozfragmentowaniu na kilka części, które dodatkowo zachlapane zostały grubą warstwą zaprawy. Celem moich prac konserwatorskich i restauratorskich było przede wszystkim zatrzymanie procesów niszczących, a także przywrócenie czytelnej formy zachowanemu destruktowi.

Obcowanie z tak wysokiej klasy dziełem było dla mnie wielkim zaszczytem, a zarazem trudnym sprawdzianem moich umiejętności konserwatorskich. Cieszę się, że pomyślnie przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie pozwoliły, by rzeźba – kiedyś zniszczona, zapomniana i wepchnięta do ciemnego pomieszczenia piwnicznego – mogła cieszyć swym pięknem nas i przyszłe pokolenia.

(ur. 1985)
Studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2009–2015). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2014/15). Zajmuje się konserwacją i restauracją dzieł sztuki.