Emilia Parczewska

autor biogram dyplom

Opowiadam o „zgrzytach”, dysharmonijnych i dezintegracyjnych, pełnych niepokoju stanach psychicznych, które powstają w ludzkich głowach w trudnych chwilach życia.

Punktem wyjścia i inspiracją do pracy była teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Według niej zaburzenie psychiczne jest warunkiem rozwoju osobistego jednostki. Ewoluowanie i zmiany musi poprzedzić rozpad lub naruszenie struktury pierwotnej.

(ur. 1988)
Studiowała na Wydziale Sztuki Mediów Akademia Sztuk Pięknych (2011–2016). Stypendium naukowe Rektora ASP w Warszawie (2015/16). Zajmuje się fotografią. Zdobyła pierwsze miejsce w kategorii portret na 9. Julia Margaret Cameron Award (2016).