Igor Bloch

autor biogram dyplom

Zaufałem Kupfermanowi, który napisał, że istnieje relacja między serią jego rysunków With Beirut, after Beirut, with Beirut a obrazami tragedii w Sabrze i Szatili, które widział w prasie i telewizji we wrześniu 1982 roku. Zacząłem przeglądać zdjęcia masakry w internecie i intuicyjnie zestawiać je z rysunkami Kupfermana, doszukując się formalnych i kolorystycznych podobieństw. Układające się w embrionalne kształty linie pociągnięte gwałtowanie czarnym markerem przypominały mi pochowane w workach ciała ofiar. W rozłożonych spontanicznie na papierze czarnych punktach dostrzegłem ślady po kulach pozostawione na murach budynków. Szybko zdałem sobie sprawę, że ilość konfiguracji może być nieograniczona, a moje działanie, mające przypadkowy charakter, jest raczej nakładaniem na siebie zdjęć i rysunków niż ich porównywaniem. Dalej jednak patrzę na rysunki Kupfermana jak na świadectwo bliskie fotografii.

igor@igorbloch.com

(ur. 1993)
Studia: historia sztuki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (I stopnia; 2013–2016), sztuki wyzwolone na Uniwersytecie Telawiwskim (2014–2015), sztuki piękne na Uniwersytecie Leeds Beckett (2015–2016), historia sztuki w Instytucie Courtaulda w Londynie (II stopnia; od 2016). Autor artykułu Yael Bartana’s “And Europe will be stunned”: Deciphering multilayered photomontage, „Judaista” 2016, nr 1.