Jan Cieślak

autor biogram dyplom

Dostrzegam wartość w uczuciu dystansu w stosunku do przygnębiających sytuacji przy jednoczesnym analizowaniu ich, zagłębianiu się w nie. Starałem się obrać prosty temat, by móc go dokładniej przeanalizować i spróbować na jego przykładzie powiedzieć o uniwersalnych problemach. Chciałem, by było widoczne, że nie chodzi o opisanie moich osobistych spraw, że są one tylko nośnikiem treści. Podejmowałem próby dobrania formy wskazującej na swobodę, dystans, ale jednocześnie formy, która możliwie najtrafniej ujmowałaby niejednoznaczne, trudne do opisania emocje, wrażliwość na sytuację i prowadziła przez to widza do odczucia pewnego rodzaju przyjemności, chociaż częściowego oddalenia się od trudności.

(ur. 1990)
Studiował na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2009–2011) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2011–2016). Stypendia: Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów (2014/15 i 2015/16); Erasmus+ (2014/15). Zajmuje się malarstwem i grafiką warsztatową. Indywidualne wystawy malarstwa: Galeria Atrium, Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania, 2014); Galeria Fibak, Warszawa (2016).