Jan Pfeifer

autor biogram dyplom

Projekt przedstawia autorski instrument muzyczny stanowiący rewitalizację barierek w parkach miejskich. Moim celem było stworzenie miejsca spotkań, zabaw, doświadczeń audialnych oraz dialogu między ludźmi poświęconego muzyce, którą coraz częściej odbieramy w sposób bierny. Propozycja miejskiego instrumentu ma zachęcić ludzi do interakcji i wspólnego muzykowania.

Projekt jest wynikiem obserwacji dzieci na terenie parku Bródnowskiego – przechodząc pomostem, uderzają patykami w szczeble barierki, które wydają przypadkowe dźwięki.

(ur. 1993)
Studia na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie (I st. 2012–2016; II st. od 2016). Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie (2016). Laureat Międzynarodowego Konkursu Rzeźbiarskiego „Przestrzenne Formy Wikliny” (2015); Young Design (2016) oraz międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów make me! 2016. Od 2014 roku pracuje przy projekcie Obserwatorium prowadzonym przez studio projektowe MALAFOR. Współpracuje z warszawskim zakładem rzemieślniczym Abażury.