Jan Sajdak

autor biogram dyplom

Od lat pracuję nad projektem wyplatanych wiszących gniazd dla ludzi. Ławica to instalacja zakomponowana z pięciu takich zawieszonych i poustawianych między drzewami obiektów, do których można wejść, żeby poczytać, odpocząć, bawić się. Chciałem stworzyć wehikuł umożliwiający wyciszenie i kontakt z naturą – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Poszczególne obiekty nazywam batyskafami. Umieściłem w nich wiersze powstałe w różnych kulturach, niczym peryskopy czy narzędzia badawcze pomocne w zanurzeniu pod powierzchnię rzeczywistości.

(ur. 1987)
Studiował w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (2006–2009) oraz na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2010–2016). Dziedziny działalności artystycznej: rysunek, rzeźba w różnych materiałach, organiczna sztuka użytkowa, muzyka. Wystawa indywidualna Ławica/wisząca biblioteka, ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 2016.