Marta Turos

autor biogram dyplom

Rozłączenie i przenikanie wiąże się dla mnie z pojęciem ruchu. Powstają relacje pomiędzy tym, co jest, a tym, czego nie ma, pomiędzy istotą a zjawiskiem. Rozłączenie może kojarzyć się negatywnie (rozbiórka, rozpad), ale też – pozytywnie (budowanie, tworzenie, komponowanie). Pojęcia łączenia i rozłączenia uzupełniają się.

Prace dyplomowe wykonałam na podobraziach z blachy. Zainspirowała mnie migotliwość, zimna natura, surowość, dźwięczność blach i to, że nie są do końca przewidywalne. Metal nadaje pewnej trójwymiarowości pracom, wciąga widza w swoją przestrzeń, w grę świateł, w swój świat. Podczas tworzenia ważne było dla mnie ukazanie światła w obrazie. Użycie metalu pozwoliło mi w pewien sposób złapać i zatrzymać je w nich.

(ur. 1984)
Studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (2006–2014) i na Wydziale Malarstwa (2012–2016) ASP w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, pozłotnictwem i konserwacją malarstwa. III nagroda w konkursie Bright Spring organizowanym przez firmę Heitman (2013); nagroda za pracę magisterską w konkursie Głównego Konserwatora Zabytków i Zarząd Główny SKZ za najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa (2015). Uczestniczyła w ratowaniu zabytków na terenie Rumunii i Libanu.