Michał Kożurno

autor biogram dyplom

Widząc pierwszy raz enigmatyczne prace Map room I i Map room II nie wiedziałem, jak powinienem je rozumieć i w jakim kontekście należy je rozpatrywać. Postanowiłem, że przed rozpoczęciem procesu konserwacji postaram się rozszyfrować ich znaczenie i kontekst. W twórczości Mikołaja Smoczyńskiego jest obecny element gry z czasem, miejscem i przestrzenią, oparty na świadomym projektowaniu nietrwałości niektórych prac, wpisywaniu tymczasowości w ich specyfikę. Ponieważ praca konserwatora polega na ingerencji w trwanie prac, w fizyczną, wizualną i namacalna reprezentację upływu czasu, postanowiłem podjąć próbę ustalenia miejsca prac Map room I i Map room II na tle twórczości Smoczyńskiego i zrozumienia, czym były dla ich twórcy. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo udało mi się przeprowadzanie konserwacji prac Mikołaja Smoczyńskiego w sposób zgodny z wartościami artysty.

(ur. 1989)
Studiował na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie w latach 2008–2016. Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2011/12). Przeprowadzał (z Moniką Supruniuk) prace konserwatorskie dzieł Wojciecha Zamecznika na wystawę monograficzną FOTO-GRAFICZNIE. Prace, których konserwacje przeprowadził w ramach pracy dyplomowej, były prezentowane na wystawie Przed, po i pomiędzy. O decyzjach w konserwacji dzieł sztuki współczesnej, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2016). Pracuje na macierzystym wydziale na stanowisku asystenta.