Michał Orzechowski

autor biogram dyplom

bez tytułu

(ur. 1985)
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (2005–2010) oraz na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2011–2016).