1. Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2016 (zwany dalej Coming Out 2016)
  jest wystawą prezentującą najlepsze prace dyplomowe z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych
  w Warszawie: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, Zarządzania Kulturą Wizualną.
 2. Warunkiem koniecznym zostania uczestnikiem Coming Out 2016 jest ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2015/2016.
 3. Uczestnicy Coming Out 2016 są wybierani przez Rady Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych
  w Warszawie.
 4. Rada Wydziału zgłasza uczestników Coming Out 2016 do Działu Współpracy Zewnętrznej za pośrednictwem koordynatorów wydziałowych lub dziekanatów najpóźniej do 30 września 2016. Zgłoszenia po tym terminie mogą nie być uwzględniane w projekcie.
 5. Na wystawie Coming Out 2016 oraz w katalogu jej towarzyszącym prezentowana jest część praktyczna pracy dyplomowej.
 6. Do uczestnictwa w Coming Out 2016, każdy z wydziałów ASP desygnuje poniższą ilość absolwentów:Wydział Grafiki (w tym studia niestacjonarne) 5
  Wydział Architektury (w tym studia niestacjonarne) 4
  Wydział Rzeźby 3
  Wydział Wzornictwa 4
  Wydział Sztuki Mediów 4
  Wydział Scenografii 3
  Wydział Malarstwa 3
  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 3
  Wydział Zarządzanie Kulturą Wizualną 3
  RAZEM 32
 1. Dziekan w imieniu rady wydziału może wnioskować o zwiększenie liczby prezentowanych na wystawie dyplomów.
 2. Kurator wystawy, prof. Paweł Nowak zaprasza jury, które wybiera najlepszą pracę Coming Out 2016.
 3. Autor najlepszej pracy dyplomowej prezentowanej na wystawie Coming Out 2016 zostanie zaproszony do przygotowania wystawy indywidualnej w galerii Salon Akademii w 2017 roku.

 

Regulamin_pdf.