Maja Żurawiecka

autor biogram dyplom

Pretekstem do stworzenia projektu książki, dramatu Williama Shakespeare’a Makbet, były moje ilustracje stworzone jeszcze na IV roku studiów w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego. Projekt dyplomowy był możliwością rozwinięcia i udoskonalenia mojego osobistego stylu na potrzeby ilustracji i plakatów towarzyszących książce. Powstały one poprzez wykorzystanie samodzielnie zrobionych zdjęć, które dzięki technice kolażu i wycinanki stworzyły odrealnioną rzeczywistość pełną krwawych ornamentów. Ponieważ do poważnych tematów nie należy podchodzić zbyt poważnie.

(ur. 1989)
Studia na Wydziale Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (magisterskie 2011–2016, doktoranckie od 2016). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2013/14, 2015/16). Dziedziny działalności artystycznej: projektowanie graficzne, plakat, książka, ilustracja. Grand Prix w konkursie Poznanie przez taniec zorganizowanym przez Operę Narodową w Warszawie oraz Den Norske Opera & Ballett w Oslo (2014); nagroda II stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego (2015); złoty medal na 14. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku (2016).